Uz sjajne sesije i inspirativne glavne govornice i govornike, kurs „Feministička kritička analiza: Feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti“ pružiće učesnicima i učesnicama priliku da istražuju višestruke i kompleksne odnose feminizma i levice u različitim formatima.

dubrovnik feminism and left social media

Godišnji postdiplomski kurs Feministička kritička analiza: feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti“ organizuju Centar za ženske studije, Beograd, Katedra ženskih, rodnih i studija seksualnosti na Ratgersudržavnom univerzitetu u Nju Džersiju i Fakultet za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum u Beogradu.

Kurs će se održati od 24. maja do 28. maja 2021. godine u Međuuniverzitetskom centru (IUC), Dubrovnik.

Detaljan program kursa, dostupan na engleskom jeziku, možete videti ovde.

 

Rad Centra za ženske studije je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.