Danas je, uz pozdravne govore organizatorki, Daše Duhaček, Ethel Brooks i Nade Bruner Ljubišić, svečano otvoren postdiplomski kurs „Feministička kritička analiza: Feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti“ u organizaciji Centra za ženske studije, Beograd, Katedre ženskih, rodnih i studija seksualnosti na Ratgersu državnog univerziteta Nju Džersi i Fakulteta za medije i komunikaciju Univerziteta Singidunum, Beograd.

Prvom danu postdiplomskog godišnjeg kursa, koji se organizuje u Međuuniverzitetskom centru (IUC) u Dubrovniku, prisustvovalo je preko 50 učesnica i učesnika, koji su mogli/e da prate izlaganja Zillah Eisenstein, o radikalizaciji levice feminizmom u 2021. godini i Ane Vilenice i Nađe Bobičić, o feminističkom pokretu na globalnom Istoku za vreme pandemije

Narednih dana kursa, koji će trajati do 28. maja, učesnice i učesnike čeka niz izlaganja o vrlo važnim i aktuelnim temama - o radnim pravima i kritici neoliberalizma, Jugoslaviji i socijalističkom nasleđu, queeru i levici, i ekofeminizmu i marksizmu. Izlaganja će držati Lara KončarChiara Bonfiglioli, Maria Todorova, Slavčo Dimitrov, Urška Lipovž, Jules Joanne Gleeson i Elle O'Rourke, Laura RothSonja Dragović.

Kako je prvi dan kursa „Feministička kritička analiza: Feminizam i levica - druge istorije, druge budućnosti“ iz perspektive jedne od učesnica, koja je izlaganja pratila putem platforme Zoom, možete pogledati u nastavku teksta.

Zoom Meeting 2452021 15 45 48

Zoom Meeting 24.5.2021. 18 01 13

Zoom Meeting 24.5.2021. 18 17 33

 

Rad Centra za ženske studije je institucionalno podržan od strane Vlade Švajcarske kroz projekat Zajedno za aktivno građansko društvo - ACT, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.