Prvi semestar Druge Digitalne feminističke škole se završio. Dok se polaznici i polaznice uživaju u letnjem raspustu, sa vama delimo delić atmosfere kako je iz njihove perspektive, sa druge strane uređaja, izgledao prvi semestar.

Druga Digitalna feministička škola je zamišljena i realizovana kao dvosemestralni obrazovni program koji pruža osnovne uvide o istoriji pokreta za ženska prava, feminističkim teorijama, i drugim povezanim društvenim i političkim pitanjima. Pored teorijskih znanja, cilj DFŠ je i da podstakne i praktične veštine bezbednog korišćenja modernih tehnologija, mentorsku pomoć u pisanju različitih žanrova, kao i osnovne veštine komunikacije. 

v2 logo varijanta 1 03

Tokom prvog semestra, polaznice i polaznici su imali priliku da nauče neke od osnova feminističke teorije, da se upoznaju sa feminističkim pokretom na ovim prostorima ali i šire, da usvoje znanja o položaju marginalizovanih grupa kao i da se učestvuju u radionicama različitih tema - od debatnog kluba, preko feminističke analize popularne kulture pa sve do osnova digitalne bezbednosti.

U drugom semestru, polaznice i polaznike čeka nastavak predavanja o različitim temama važnim za feminističku teoriju i praksu, kao i zanimljivih radionica. Na kraju drugog semestra, umesto završnog rada, polaznice i polaznici će pripremiti feminističke fanzine koje su napravili i čije objavljivanje je planirano za jesen 2021. godine.

Prvi semestar Druge DFŠ je bio zanimljiv i intenzivan proces usvajanja znanja, primene kritičke feminističke analize sveta oko nas i, kroz planiranje i realizaciju nekoliko inicijativa, i građenja feminističke mreže u regionu ali i šire. Povodom završetka prvog semestra, sa vama želimo da podelimo kako je DFŠ izgledala iz ugla naših polaznica.

Njihove fotografije možete pogledati u galeriji u nastavku teksta.

 

Program Digitalne feminističke škole se organizuje uz podršku fondacije OAK/Trag, a rad Centra za ženske studije se odvija uz pomoć institucionalnog granta u sklopu projekta ACT – za aktivno građanstvo, uz podršku SDC/Građanske inicijative.