U novoj školskoj godini, Centar za ženske studije organizuje kurseve o istoriji feminizma i ženskog pokreta, i o ključnim problemima feminizma dvadeset prvog veka. U saradnji sa Feminističkim kulturnim centrom BeFem, Centar za ženske studije pruža mogućnost studentkinjama i studentima da se upoznaju i sa feminističkom analizom medijskih praksi koje se bave proizvodnjom i reprezentacijom rodnih identiteta.

Beogradski Centar za ženske studije upisuje dvadeset četvrtu generaciju studentkinja i studenata na jednogodišnji dodiplomski program. Studije su, kao i prethodnih godina, besplatne.

Centar za ženske studije iz Beograda u saradnji sa dr Oliverom Simić, Griffith Law School (Australija), za pobednički esej u sklopu nagradnog konkursa za najbolji rad na temu ŽENE, RAT I IZGRADNJA MIRA NA BALKANU, proglašava esej Dore Komnenović pod nazivom "Ženski antiratni angažman ranih devedesetih godina u (bivšoj) Jugoslaviji".

Beogradski Centar za ženske studije upisuje dvadeset treću generaciju studentkinja i studenata na jednogodišnji dodiplomski program. Studije su, kao i prethodnih godina, besplatne.

Misija OEBS u Srbiji i
Centar za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

Pozivaju vas na predavanje

Prof. Ann Snitow
direktorke Programa rodnih studija
Eugene Lang College, The New School for Liberal Arts
Njujork, Sjedinjene Američke Države

“Insider/Outsider Strategy: Radical Feminism in the University and Beyond”

Četvrtak, 4. april 2013, u 12:00, sala 1, Jove Ilića 165
(Predavanje će biti održano na engleskom jeziku bez prevoda)

Dobrodošle / dobrodošli !