Misija OEBS u Srbiji i
Centar za studije roda i politike Fakulteta političkih nauka, Univerziteta u Beogradu

Pozivaju vas na predavanje

Prof. Ann Snitow
direktorke Programa rodnih studija
Eugene Lang College, The New School for Liberal Arts
Njujork, Sjedinjene Američke Države

“Insider/Outsider Strategy: Radical Feminism in the University and Beyond”

Četvrtak, 4. april 2013, u 12:00, sala 1, Jove Ilića 165
(Predavanje će biti održano na engleskom jeziku bez prevoda)

Dobrodošle / dobrodošli !

Centar za ženske studije iz Beograda u saradnji sa dr Oliverom Simić, Griffith Law School (Australija), otvara nagradni konkurs za najbolji esej, kritički tekst ili ogled na temu ŽENE, RAT I IZGRADNJA MIRA NA BALKANU

Da bi se ohrabrio nastanak nove generacije feminističkih teoretičarki koje se bave feminističkim pristupom miru i studijama tranzicione pravde, Olivera Simić će sponzorisati nagradni konkurs na godišnjem nivou, počevši od 2013. godine. Autor/autorka najboljeg eseja osvojiće novčanu nagradu od 500 USD. Pored novčane nagrade, izabrani rad će, na temelju sopstvene inovativnosti, interdisciplinaranosti i zasnovanosti u feminističkoj teoriji i praksi,biti objavljen u časopisu Genero.